Gunnebo delårsrapport januari-juni 2010

Andra kvartalet 2010

 • Orderingången uppgick till 1 626 Mkr (1 719) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 637 Mkr (1 706) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 67 Mkr (17)
 • Rörelseresultatet uppgick till 89 Mkr (34) exklusive kostnader av engångskaraktär om -22 Mkr (-17)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 38 Mkr (-6) 
 • Resultatet per aktie blev 0,50 kronor (-0,10) 
 • Det operativa kassaflödet uppgick till -35 Mkr (143)

Januari-juni 2010

 • Orderingången uppgick till 3 450 Mkr (3 393) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 087 (3 387) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 50 Mkr (22) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 92 Mkr (57) exklusive kostnader av engångskaraktär om -42 Mkr (-35)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7 Mkr (-31) 
 • Resultatet per aktie blev -0,10 kronor (-0,50) 
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 1 Mkr (298)

Hela kommunikén finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten presenteras av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall och CFO Hans af Sillén på en telefonkonferens klockan 10.00 den 16 juli. För att delta i telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk. Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=720511&Conf=173396
Presentationsmaterial till konferensen finns tillgängligt för nedladdning  på www.gunnebo.com en timme innan konferensen startar.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Hans af Sillén, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28 33 39, eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com 

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2010 kl. 08.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 800 miljoner kronor och 5 900 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till bank, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar