Gunnebo delårsrapport januari-juni 2013

Läs original

Kommentarer från Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall
”Kvartalets orderingång utvecklades väl med en organisk tillväxt om 13 procent. I regionen Asia-Pacific har affären utvecklats starkt med en tillväxt på 32 procent. Det under fjärde kvartalet 2012 etablerade säljbolaget i Malaysia fortsätter att utvecklas väl. Under kvartalet togs en strategiskt mycket viktig order på leverans och installation av en bankfacksautomat, SafeStore Auto i Malaysia. Efter kvartalets slut har Gunnebo också förvärvat en distributör inom tillträdeskontroll i Sydkorea vilket ytterligare stärker koncernens plattform i Asien.

Även affärerna i regionen Americas har utvecklats väl. I Brasilien tecknades en första order inom kontanthantering och säljbolaget i Mexiko tog hem en större order på såväl produktleveranser som servicetjänster med en av landets banker. Det under tredje kvartalet 2012 förvärvade bolaget Hamilton i USA presterar enligt plan.

Försäljningen på flertalet marknader i Europa har däremot varit fortsatt svag inom alla affärsområden utom Global Services, där vi ser en stabilare affär. De fasta kostnaderna i Europa är fortsatt för höga och arbetet med att sänka kostnadsmassan har intensifierats under kvartalet och kommer att fortsätta under andra halvåret. Glädjande är att notera att SafePay-affären i Europa fortsätter att förbättras.

Gunnebo fortsätter på den inslagna vägen att anpassa kostnadskostymen i Europa för att öka lönsamheten där och på samma gång investera i tillväxt i andra delar av världen.”

Andra kvartalet 2013 

 • Orderingången ökade till 1 454 Mkr (1 254), organiskt ökade den med 13 procent. Förvärvade enheter bidrog med 107 Mkr.
 • Nettoomsättningen ökade till 1 325 Mkr (1 270), organiskt ökade den med 3 procent. Förvärvade enheter bidrog med 88 Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 57 Mkr (42) och rörelse-marginalen till 4,3 procent (3,3). Förvärvade enheter påverkade rörelseresultatet positivt med 15 Mkr.
 • Exklusive kostnader av engångskaraktär om -12 Mkr (-8) ökade rörelseresultatet till 69 Mkr (50) och rörelsemarginalen till 5,2 procent (3,9)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 34 Mkr (24)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,45 kronor (0,32)

Januari-juni 2013

 • Orderingången ökade till 2 953 Mkr (2 849), organiskt ökade den med 2 procent. Förvärvade enheter bidrog med 202 Mkr.
 • Nettoomsättningen ökade till 2 480 Mkr (2 439), organiskt var nettoomsättningen oförändrad. Förvärvade enheter bidrog med 172 Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade till 58 Mkr (52) och rörelse-marginalen till 2,3 procent (2,1). Förvärvade enheter påverkade rörelseresultatet positivt med 25 Mkr.
 • Exklusive kostnader av engångskaraktär om -22 Mkr (-12) ökade rörelseresultatet till 80 Mkr (64) och rörelsemarginalen till 3,2 procent (2,6)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 22 Mkr (21)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,29 kronor (0,28)
   

Hela rapporten finns tillgänglig för nedladdning som bilaga till detta pressmeddelande. 
 
Inbjudan till en telefonkonferens den 17 juli klockan 10.00

För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på denna länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=720511&Conf=187869
Vid registreringen erhåller du användarnamn och lösenord för konferensen. 
 
Program för telefonkonferensen:
09:55 Ring in till konferensen
10:00 Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
10:25 Frågor och svar
10:45 Telefonkonferensen avslutas

Presentationsmaterial till konferensen finns tillgängligt för nedladdning på www.gunnebogroup.com cirka 30 minuter innan konferensen startar.

En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig på www.gunnebogroup.com under eftermiddagen den 17 juli.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Per Borgvall, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, eller
Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel. 010-2095 032, elelr
Karin Wallström, communication & IR director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2013 kl. 08.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 800 anställda i 33 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 300 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.