Gunnebo distribuerar den svenska årsredovisningen för verksamhetsåret 2011

 

Årsredovisningen finns redan nu tillgänglig i elektronisk form på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, eller via direktlänk: www.gunnebogroup.com/arsredovisning2011  
Den engelska versionen beräknas bli tillgänglig och distribuerad inom fyra veckor.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

Karin Wallström, Communication & IR Director, Gunnebo AB, tel. 46 10 209 5026, mobile: 46 708 283339 or e-mail karin.wallstrom@gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 20012 kl. 08.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 100 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Entrance Control och Global Services.

Vi gör din värld säkrare.

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar