Gunnebo erbjuder konvertibelt förlagslån till de anställda

GUNNEBO ERBJUDER KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN TILL DE ANSTÄLLDA Styrelsen för Gunnebo AB föreslår bolagsstämman att erbjuda de anställda i Gunnebo-koncernen ett konvertibelt förlagslån. Erbjudandet är avsett att stimulera alla anställda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med företaget. Alla anställda kommer att ges möjlighet att teckna konvertibler i länder där det är legalt och administrativt genomförbart. Det innebär att över 90 % av koncernens anställda omfattas av erbjudandet. Förlagslånet kommer att upptagas till nominellt högst 100.000.000 kronor genom emission av konvertibla skuldeförbindelser, medförande rätt till utbyte mot aktier i bolaget. Löptiden för lånet kommer att uppgå till fem år. Räntan är 1 års Stibor minus 0,25 %. Teckningsberättigade personer har rätt att teckna konvertibler för nominellt lägst cirka 20 000 kronor och högst cirka 1 000 000 kronor. Göteborg den 6 april 1998 GUNNEBO AB Information För ytterligare information kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel 031-40 03 60 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB, tel 031-40 03 60 Gunnebo AB är en internationellt inriktad verkstadskoncern noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. Koncernen är en ledande tillverkare av produkter för säkerhet, områdesskydd, fäst- och lyftteknik samt specialprodukter för fordons- och övrig verkstadsindustri. I koncernen ingår Gunnebo Industrier, Gunnebo Områdesskydd, Gunnebo Värdeskydd och Gunnebo Gnosjö. Gunnebo har egna bolag i 19 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien samt Australien och totalt 2 900 med arbetare. Koncernen omsätter 3,1 miljarder kronor, varav utlandsandelen uppgår till ca 70 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/07/20040107BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/07/20040107BIT01100/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar