Gunnebo fokuserar på säkerhet € Letter of Intent angående försäljning av Gnosjö-Gruppen har tecknats

Gunnebo fokuserar på säkerhet - Letter of Intent angående försäljning av Gnosjö-Gruppen har tecknats Gunnebo fortsätter sin renodling mot säkerhetsområdet och som ett led i denna satsning har ett Letter of Intent om avyttring av Gnosjö-Gruppen AB tecknats. Köpare är det holländska företaget Schuttersveld N.V. Schuttersveld är ett industriföretag noterat på Amsterdams fondbörs med huvudkontor i Zeist. Schuttersveld utvecklar och tillverkar avancerade plast- och metallkomponenter för fordonsindustrin samt bedriver handel och distribution av halvfabrikat av plastprodukter och sanitetsutrustningar. Schuttersvelds omsättning för 1999 beräknas uppgå till cirka 5 600 Mkr (650 miljoner Euro). Vinsten efter skatt 1998 uppgick till 165 Mkr (18,9 miljoner Euro). För helåret 1999 förväntas vinsten öka. Företaget har för närvarande cirka 5 000 anställda. Försäljningen kommer att genomföras i två steg där 50 % av aktierna beräknas säljas i januari 2000 och resterande 50 % ett år senare. Totalt beräknas affären ge Gunnebo en realisationsvinst på cirka 225 Mkr och minska nettolåneskulden med cirka 800 Mkr. Affären är villkorad till sedvanlig så kallad due dilligence och att slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal kan tecknas. Gnosjö-Gruppens omsättning uppgår till cirka 1 000 Mkr (115 miljoner Euro) i årstakt och antalet anställda är cirka 900. Ägarförändringen beräknas skapa nya affärsmöjligheter både för Gnosjö-Gruppen och för köparen. Genom Schuttersvelds förvärv uppnås en gemensamt större styrka och synergieffekter för fortsatt expansion och utveckling. Bland annat kommer Gnosjö-Gruppens exportförutsättningar att förbättras då Schuttersveld redan idag är en stor leverantör till europeisk fordonsindustri. Gnosjö-Gruppen kommer organisatoriskt att drivas vidare i sin nuvarande form och utgöra ett eget affärsområde inom Schuttersveld-koncernen och nuvarande ledning kommer att kvarstå. Försäljningen är ett naturligt steg i Gunnebos tidigare annonserade inriktning mot ett renodlat säkerhetsföretag. Koncernen kommer efter avyttringen att ha en omsättning på cirka 4 900 Mkr (565 miljoner Euro) på årsbasis varav säkerhetsprodukter svarar för närmare 80 %. Alfred Berg medverkar som finansiell rådgivare åt Gunnebo i samband med försäljningen. Göteborg den 2 november 1999 GUNNEBO AB Information För ytterligare information kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef, tel. 031-83 68 00 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 031-83 68 00 Gunnebo är en av Europas största tillverkare av fysiska säkerhetsprodukter för Intrångsskydd. Koncernen omsätter totalt närmare 6 miljarder kronor (690 miljoner Euro) och har 5 600 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00040/bit0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar