Gunnebo förvärvar tyska Kubon och förstärker positionen inom automatiserad kontanthantering

Gunnebo förvärvar tyska Kubon och förstärker positionen inom automatiserad kontanthantering Gunnebo har idag förvärvat Kubon AG, som omsätter ca 60 Mkr och har ca 55 medarbetare i Tyskland. Kubons huvudsakliga verksamhet består av utveckling, tillverkning och marknadsföring av myntrulleautomater för självbetjäning. Dessutom finns i produktsortimentet växlingsautomater och kassahurtsar med tidsfördröjning. Kubons säkerhetsprodukter ingår i Gunnebo Physical Securtiys produktsortiment till framförallt banksektorn. Betydande synergieffekter uppnås i samband med att Kubons myntrulleautomater och övriga säkerhetsprodukter samordnas inom Gunnebo Physical Securitys världsomspännande säljorganisation. "Kubon har genom åren utmärkt sig för att finna kundanpassade och kreativa tekniska lösningar till en låg kostnad" säger Gunnebos VD och koncernchef Bjarne Holmqvist. "Vi har idag en snabbt växande affär inom automatiserad kontanthantering för banker och detaljhandeln. Kubon kommer att bli ett värdefullt komplement till vårt övriga produktsortiment" avslutar Bjarne Holmqvist. Förvärvet kommer att ge en ökning av Gunnebos goodwill med 35 Mkr och beräknas påverka vinsten per aktie positivt under nästa verksamhetsår. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller 0705-83 64 45, eller Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security, telefon 031- 749 90 50, mobil 0705-92 56 04 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03 eller e-post janerik.dimming@gunnebo.se. Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, sä kerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00640/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar