Gunnebo har tecknat en 200 miljoner EUR Multicurrency Revolving Credit Facility

Säkerhetskoncernen Gunnebo har tecknat ett 5-årigt syndikerat lån om 200 miljoner EUR med en grupp bestående av nio banker. Lånet är avsett att täcka allmänna finansieringsbehov samt ersätta det syndikerade lån om 200 miljoner EUR som bolaget tecknade 2003. Lånet övertecknades med 65 miljoner EUR.

Mandated Lead Arranger för transaktionen är Nordea Bank och SEB Merchant Banking. Övriga banker i syndikatet är: Arrangers: CALYON, DnB NOR Stockholm, Svenska Handelsbanken och Swedbank Co-Arranger: BNP Paribas, HSH Nordbank AG Copenhagen Branch och ING Lånet löper med en räntemarginal på mellan 0,25 % till 0,55 % per år beroende av Gunnebos skuldsättningsgrad. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Lennart Gustavsson, Ekonomi- och Finansdirektör Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, eller Torbjörn Olsson, Finanschef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00 www.gunnebo.se

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar