Gunnebo Industrier avyttrar AB A M de Jong

Gunnebo Industrier avyttrar AB A M de Jong Gunnebo Industrier AB har idag tecknat avtal med det norska bolaget EMMU Holding A/S om en försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget AB A M de Jong. AB A M de Jong importerar och marknadsför beslagsprodukter för dörrar och fönster. Bolaget som finns i Stockholm har nio anställda och en omsättning på cirka 20 MSEK. Övertagandet sker per den 31 december 1998. EMMU Holding A/S är moderbolag i en norsk koncern inom samma bransch som de Jong. Förvärvet av de Jong ger därmed utökade möjligheter att marknadsföra EMMUs koncept i Sverige. - "Avyttringen av de Jong är ytterligare ett steg i renodlingen av de olika affärsområdena inom Gunnebo-koncernen", säger koncernchef Bjarne Holmqvist. Göteborg den 17 december 1998 GUNNEBO AB Information För ytterligare information kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel 031-83 68 00 eller Jan Hedström, VD Gunnebo Industrier AB, tel 0490-890 00. Gunnebo AB är en internationellt inriktad verkstadskoncern noterad på Stockholms Fondbörs A-lista. Koncernen är en ledande tillverkare av produkter för säkerhet, områdesskydd, fäst- och lyftteknik samt specialprodukter för fordons- och övrig verkstadsindustri. I koncernen ingår Gunnebo Industrier, Gunnebo Områdesskydd, Gunnebo Värdeskydd och Gunnebo Gnosjö. Gunnebo har egna bolag i 20 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika samt Australien och totalt 3 700 medarbetare. Koncernen omsätter på årsbasis 4,0 miljarder kronor, varav utlandsandelen uppgår till ca 70 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/07/20040107BIT01240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/07/20040107BIT01240/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar