Gunnebo justerar organisationen

Säkerhetskoncernen Gunnebo har genomfört organisationsförändringar med effekt från den 5 juni. Förändringarna har gjorts i syfte att skapa en exekutiv ledningsgrupp som avspeglar koncernens affärer samt för att skapa enklare och rakare rapporteringsvägar.

”Mitt huvudsakliga mål med förändringarna är att skapa en plattform för samarbete. Det finns ingen dramatik i de genomförda förändringarna, vi kommer att fortsätta göra affärer som tidigare fast i en ny, mer affärsorienterad organisationsform som i grunden har kvar samma struktur som tidigare”, säger Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall. I korthet innebär organisationsförändringen färre direktrapporterande till VD, en ny organisatorisk enhet som samlar Kompetenscentren under ett paraply – Operations – samt tre regioner – North Europe, South Europe och ROW (Rest of the World) som tillsammans samlar ihop alla Kundcenter. “I den tidigare organisationen hade jag som VD 16 direktrapporterande vilket inte är ett effektivt sätt att arbeta på, och rapportvägarna för ledningen var över lag fragmenterad och komplex. Likaså speglade inte den exekutiva ledningsgruppen koncernens dagliga verksamhet, vilket är en förutsättning för Koncernens framtida utveckling”, säger Per Borgvall. ”Därutöver behöver våra Kompetenscenter bygga en gemensam kostnadsagenda och samordnas, något som nu kommer att göras inom den nya organisatoriska enheten Operations”. Från och med den 5 juni 2009 har Gunnebos exekutiva ledningsgrupp följande sammansättning:  VD och Koncernchef: Per Borgvall  CFO och CIO: Hans af Sillén  SVP HR och Communications: Agneta Hultgren  SVP Region North Europe: Per Borgvall (tillförordnad)  SVP Region South Europe: Christian Guillou (kvarstår även i sin tidigare befattning som landschef i Gunnebo Frankrike)  SVP Region ROW (Rest of the World): Per Borgvall (tillförordnad)  SVP Operations: Tomas Wängberg (tillträder posten 1 september 2009) Nyutnämningar: Tomas Wängberg kommer att tillträda posten som SVP Operations den 1 september 2009. Thomas (51 år, Universitetsstudier i Marinteknik) har en professionell bakgrund som VD och Koncernchef för ABS Group AB, Pharmadule Emtunga AB, VD för ABB Stal, Industrial turbine division; företagsledande positioner på ABB inom marknadsföring, försäljning och produktion i Nordamerika och Europa. Karin Wallström har tillträtt tjänsten som Gunnebos informationschef (inkluderar IR) den 1 juni, 2009. Karin (30 år, civilekonom och journalist) har jobbat på Gunnebos informationsavdelning sedan 2003 varit tillförordnad informationschef sedan april 2008. Posterna SVP Region North Europe och SVP ROW är vakanta med Per Borgvall som tillförordnad fram tills dess att nyrekryteringar är på plats. Läs mer om Gunnebos nya organisation i bifogad presentation eller på webben: www.gunnebo.com/organisation GUNNEBO AB (publ) Group Communications För mer information, vänligen kontakta: Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00, eller Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 06, mobil: 0708-28 33 39, eller e-post karin.wallstrom@gunnebo.com www.gunnebo.com Informationen är sådan som Gunnebo kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni kl. 09.00.

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar