Gunnebo publicerar delårsrapporten januari-mars 2015 den 28 april

Säkerhetskoncernen Gunnebo publicerar delårsrapporten för perioden januari-mars 2015 tisdagen den 28 april klockan 08.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com , strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 28 april klockan 09.30
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=192483  

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
09.25  Ring in till konferensen
09.30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
09.55  Frågor och svar
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com . Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Per Borgvall, ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 28 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

För mer information, vänligen kontakta:

Elisabeth Moberg, Executive Assistant, tel: 010 2095 004, e-post: elisabeth.moberg@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 5 600 Mkr och 5 700 anställda i 33 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 100 Mkr och 5 600 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar