Gunnebo publicerar delårsrapporten januari-mars 2015 den 28 april

Säkerhetskoncernen Gunnebo publicerar delårsrapporten för perioden januari-mars 2015 tisdagen den 28 april klockan 08.00.

Pressmeddelandet, som inkluderar länk till hela rapporten, kommer att finnas tillgänglig på Gunnebos hemsida, www.gunnebogroup.com, strax efter publiceringen.

Telefonkonferens den 28 april klockan 09.30
För att delta i Gunnebos telefonkonferens, vänligen registrera dig på nedanstående länk.

https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=922949&Conf=192483  

Vid registreringen erhåller du telefonnummer och lösenord.

Program för telefonkonferensen
09.25  Ring in till konferensen
09.30  Sammanfattning av rapporten av Gunnebos VD och koncernchef Per Borgvall samt ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson
09.55  Frågor och svar
10.15  Telefonkonferensen avslutas

Kopior av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt 30 minuter innan konferensen på www.gunnebogroup.com. Från Gunnebo AB deltar VD och koncernchef Per Borgvall, ekonomi- och finansdirektör Christian Johansson.

Telefonkonferensen kan avlyssnas på www.gunnebogroup.com från och med sen eftermiddag den 28 april.

GUNNEBO AB (publ)
Group Finance

För mer information, vänligen kontakta:

Elisabeth Moberg, Executive Assistant, tel: 010 2095 004, e-post: elisabeth.moberg@gunnebo.com  

www.gunnebogroup.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, säkerhetsskåp och valv, tillträdeskontroll och elektronisk säkerhet till banker, handeln, värdetransportföretag, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar.

Koncernen har en årlig omsättning på 5 600 Mkr och 5 700 anställda i 33 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader.

Vi gör din värld säkrare

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar