Gunnebo säkrar hamnar för 30 Mkr i Norden

Gunnebo säkrar hamnar för 30 Mkr i Norden Som en följd av väsentligt höjda krav på säkerhet för kommersiella hamnar och inom ramen för ISPS (International Standards of Port Security) och nationella riksdagsbeslut har Gunnebo Perimeter Protection hittills i år tecknat order på yttre områdes- och tillträdesskydd till totalt 40 hamnar i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till ca 30 Mkr och installationen av stängsel, grindar, bommar och larmsystem har påbörjats och pågår under resten av året. - Vi har sett en betydande efterfrågeökning inom yttre områdes- och tillträdesskydd på bl.a. de nordiska marknaderna, säger Philip Mozes, divisionschef Gunnebo Perimeter Protection. - I Norden skulle de flesta hamnar ha varit klara till den 1 juli 2004, men på grund av sena beslut och därmed lämnade dispenser kommer försäljning och installation av stängsel, grindar, bommar och larmsystem att hålla på under hela 2004. För den Nordiska marknaden baseras satsningen på utökat sjöfartsskydd på ett regelverk antagit av FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Gunnebo Perimeter Protection är en av norra Europas ledande leverantör av yttre områdes- och tillträdesskydd. Som ett led i att ytterligare stärka Gunnebos position inom detta marknadssegment förvärvade Gunnebo i april i år tyska Elkosta med ett brett utbud av högsäkerhetsprodukter för yttre områdesskydd. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel 031- 83 68 00, Mobil 0708-40 03 70, 0705-83 64 45, eller Philip Mozes, Divisionschef Gunnebo Perimeter Protection, tel. +31-252 37 78 04, (vecka 33: +33-3 264 224 79) alt. mobil +31-6 21 23 75 71, eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se Gunnebo är en internationell snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare 100 marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till 7 500 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsentréer och passagekontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av de ledande varumärken inom säkerhet: Chubbsafes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny, Leicher, Wego, Werra och Elkosta. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/09/20040809BIT20490/wkr0001.pdf Gunnebo säkrar hamnar för 30 Mkr i Norden

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar