Gunnebo stärker plattformen för tillträdeskontroll i Afrika genom förvärv av sydafrikanska Alltech

Säkerhetskoncernen Gunnebo har förvärvat Sydafrikas marknadsledande företag inom tillträdeskontroll, Alltech. Gunnebo är en världsledande leverantör av tillträdeskontroll och med förvärvet får Koncernen en stark plattform att utveckla affären på de afrikanska marknaderna.

Alltech, som grundades 1999 och har sin bas i Johannesburg, omsätter drygt 35 Mkr och har 28 anställda. Företaget utvecklar, tillverkar, säljer och installerar olika typer av vändkors och passagekontroll (turnstiles), spikbarriärer och bommar.

“Med förvärvet av Alltech får vi en lönsam plattform att fortsätta expansionen av vår affär inom tillträdeskontroll på de afrikanska marknaderna från”, säger Martin Houseman, Regional Director Gunnebo Afrika och Mellanöstern. ”Alltechs produktportfölj kompletterar även Gunnebos starka och världsledande erbjudande inom tillträdeskontroll vilket innebär att även den globala affären kommer att stärkas”.

Integrationen av Alltech planeras vara avslutad under 2011 och förvärvet förväntas ge en positiv effekt på Koncernens resultat under fjärde kvartalet 2011.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Wängberg, SVP Developing Businesses, tel. 010-2095 030, eller
Martin Houseman, Regional Director Gunnebo Afrika och Mellanöstern,tel. +27 82 319 1606, eller
Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 010-2095 026 eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 augusti 2011 kl. 08.00.

 

Säkerhetskoncernen Gunnebo har en årlig omsättning på 6 000 miljoner kronor och 5 700 anställda. Vi tillhandahåller integrerade säkerhetslösningar till banker, detaljhandel och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Vår erfarenhet och närvaro gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera