Gunnebo uppgraderar flygplats-säkerheten i Norge

Gunnebo uppgraderar flygplats-säkerheten i Norge Gunnebo Entrance Control har tecknat avtal med Avinor, norska luftfartsmyndigheten, om leverans av envägsslussar till 18 av Norges flygplatser för uppgradering av säkerheten. Kontraktsvärdet för den första etappen inklusive installation är ca 15 miljoner norska kronor (1,8 MEuro). Ytterligare två installationsetapper är under planering. Envägsslussar med dubbla dörrar (PasSec High Security) samt säkerhetsslussar (Compact Save) skall installeras under första etappen som påbörjas under november. Slussarnas funktion är att förhindra okontrollerade passagerares tillträde från "landside" till "airside". Gardermoen, Kristiansand, Kirkenes och Svalbard med flera ingår i första etappen som skall vara färdigställd under januari 2004. "I och med de stringenta europeiska säkerhetskraven för flygplatser sökte vi säkerhetsentréer med hög säkerhet och tillförlitlighet utan att göra avkall på ett effektivt genomflöde av passagerare. Vårt ingångna avtal med Gunnebo Entrance Control kommer att uppfylla de utökade kraven på flygplatssäkerhet," säger Johannes Hanssen, Senior Engineer Avinor. PasSec HS är en dubbel envägssluss bestående av två dörrar med en mellanliggande inbyggd korridor. Slussen fungerar som en elektronisk enhet och styrs centralt. PasSecen har inbyggda radarsensorer och fotoceller som känner av riktning och aktiverar dörrarnas öppning, stängning samt alarm vid överträdelser. Compact Save med dubbla dörrar uppfyller de högsta kraven på säkerhet med inbyggd optisk enpersonskontroll och är certifierad för en utrymningskapacitet överstigande 300 personer. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Lars Proos, VD på telefon nummer 0490-89 000 eller Stefan Spasovksi, Airport Development Manager på telefon nummer 0240-81710, mobil 0702- 935072 eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB på telefon nummer 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03 eller e-post janerik.dimming@gunnebo.se. Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, sä kerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar