Gunnebo utser ny VD och koncernchef

Per Borgvall har utsetts till säkerhetskoncernen Gunnebos VD och koncernchef. Han efterträder Göran Gezelius som avgår efter genomförandet av integrationsarbetet Gunnebo One Company. Per Borgvall tillträder som VD och koncernchef under inledningen av våren 2009. Göran Gezelius kvarstår i sin befattning fram till dess.

Per Borgvall, 50 år civilingenjör, kommer närmast från AB Fagerhult där han varit VD och koncernchef sedan 2004. Per Borgvall har tidigare innehaft ledande befattningar inom den Brittiska industrikoncernen IMI Plc. där han var VD och divisionschef för IMI Indoor Climate. Han har också varit VD för Tour & Andersson AB och Uponor AB.

Martin Svalstedt, Gunnebos styrelseordförande, kommenterar tillsättandet:

”Gunnebo har, under ledning av Göran Gezelius, genomfört en omfattande omstrukturering till ett homogent säkerhetsföretag under de senaste åren och koncernen går nu in i en ny fas. Per Borgvalls framstående ledaregenskaper samt gedigna internationella bakgrund har gjort valet av honom som efterträdare naturligt. Vi i Gunnebos styrelse är mycket glada att vi kunnat attrahera Per Borgvall till att leda den fortsatta utvecklingen av koncernens verksamheter inom ramen för Gunnebos affärsidé och strategiska inriktning.

Göran Gezelius har på ett mycket imponerande sätt lett arbetet med att samordna och fokusera alla förvärvade företag till ett homogent och kundfokuserat säkerhetsföretag. Genom sitt stora engagemang och beslutsamhet har hans insatser varit av avgörande betydelse för genomförandet av Gunnebo One Company.

Styrelsen vill uttrycka ett stort tack till Göran Gezelius för hans förtjänstfulla insatser och önskar Per Borgvall välkommen och all lycka i sin nya roll.”

GUNNEBO AB (publ)
Martin Svalstedt, Styrelseordförande

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Svalstedt, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel: 031-85 53 71, mobil: 0704-85 53 71, e-mail: martin.svalstedt@stena.com, eller
Göran Gezelius, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel: 031-83 68 28, mobil 0705-69 85 05, e-mail: goran.gezelius@gunnebo.com, eller
Per Borgvall, tillträdande VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel: 036-10 87 06, mobil: 0706-55 45 44, e-mail: per.borgvall@fagerhult.se

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2008 kl 10.00.

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar