Gunnebos 200 miljoner EUR Multicurrency Revolving Credit Facility kraftigt övertecknat

Gunnebos 200 miljoner EUR Multicurrency Revolving Credit Facility kraftigt övertecknat Gunnebo har tecknat en 200 miljoner EUR revolving credit facility med en grupp bestående av 15 banker. Lånet som har en löptid på 5 år, är avsedd att täcka allmänna finansieringsbehov samt ersätta det syndikerade lån om 143 miljoner EUR som bolaget har idag. Lånet löper med en marginal på 0,55 % vid nuvarande skuldsättningsgrad. Lånet övertecknades med 75 miljoner EUR (43 %), varvid låneramen höjdes till 200 miljoner EUR från ursprungligen 175 miljoner EUR. Mandated Lead Arranger för transaktionen är SEB, Merchant Banking. Övriga banker i syndikatet är; Arrangers: Nord/LB, Nordea och Svenska Handelsbanken. Co - Arranger: Swedbank Lead Managers: Banca Nazionale de Lavoro, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Credit Lyonnais, Fortis Bank, HSH Nordbank, ING Belgium, Natexis Banques Populaires and the Norinchukin Bank. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Lennart Gustavsson, Ekonomi- och Finansdirektör Gunnebo AB, telefon 031- 83 68 00 eller Torbjörn Olsson, Finanschef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00 Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, sä kerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar