Korrigerad version av Sammanfattning!

Korrigerad version av Sammanfattning! Sammanfattning *Resultatet efter finansiella poster ökade med 22 % till 325 Mkr (266). *Vinsten per aktie ökade med 21 % till 11:40 kronor (9:40). *Faktureringen uppgick till 5 000 Mkr (5 264). För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekter ökade faktureringen med 1 %. *Fortsatt renodling - Gunnebo har genom förvärvet av Chubb Safes blivit världsledande inom fysisk säkerhet. Avyttringen av Gnosjö-Gruppen slutförd. *Utdelningen föreslås uppgå till 3:25 kr (3:25) per aktie, därtill föreslås en bonus på 1:00 kr med anledning av redovisade realisationsvinster, d v s totalt en ökning med 31 %. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT01000/bit0002.pdf Hela Bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT01000/bit0003.doc

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar