Kraftig ökning av Gunnebos resultat - uppjusterar vinstprognosen

Kraftig ökning av Gunnebos resultat - uppjusterar vinstprognosen Koncernens resultat efter finansiella poster har i tidigare lämnad vinstprognos för helåret 1999 bedömts bli minst i nivå med föregående år, 206 Mkr. Fjärde kvartalet 1999 har affärsmässigt utvecklats mycket starkt inom framförallt Gunnebo Värdeskydd och Fichet-Bauche. Ett preliminärt resultat efter finansiella poster för 1999 bedöms nu uppgå till 260 Mkr. Däri ingår en realisationsvinst vid försäljningen av lås- och dörrverksamheten i Frankrike på 30 Mkr. Genom låsförsäljningen minskar dessutom koncernens goodwill med 200 Mkr. Bokslutskommuniké publiceras den 11 februari 2000. GUNNEBO AB Bjarne Holmqvist För ytterligare information var vänlig kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, tel. 031-83 68 00 alt. 0708-40 03 70 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 031-83 68 00 alt. 0705-93 40 80 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar