Rosengrens planerar att avveckla fabriken i Malung samt koncentrera tillverkningen till fabriken i Mora

Rosengrens planerar att avveckla fabriken i Malung samt koncentrera tillverkningen till fabriken i Mora Säkerhetskoncernen Gunnebo har sedan slutet av 2000 genomfört ett omfattande strukturprogram inom divisionen Gunnebo Physical Security. Strukturprogrammet har som mål att återskapa lönsamhet genom att reducera produktionskapaciteten av skåp och bankprodukter i Europa med 40 procent samt att väsentligt minska antalet produktvarianter. Strukturprogrammet har bl.a. inneburit att en fabrik i vardera England, Holland och Tyskland avvecklats samt att tillverkningen av t.ex. högsäkerhetsklassade brandskyddande skåp koncentrerats till Rosengrens fabriker i Mora/Malung. Vidtagna åtgärder har inneburit att de av Gunnebo tidigare förvärvade olönsamma bolagen idag redovisar kraftigt förbättrade vinster. Som ett led i strukturprogrammet har Rosengrens för avsikt att avveckla fabriken i Malung och flytta produktionen till fabriken i Mora. Den planerade avvecklingen berör ca 50 medarbetare, varav ca 25 kommer att erbjudas anställning vid fabriken i Mora. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB, telefon 031-83 68 00, mobiltelefon 0708-40 03 70 eller 0705-83 64 45, eller Torbjörn Browall, Divisionschef Gunnebo Physical Security på telefon nummer 031-749 90 50, mobil 0705-92 56 04 eller e-post torbjorn.browall@gunnebo.se eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB på telefon nummer 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03 eller e-post janerik.dimming@gunnebo.se. Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 110 bolag i 32 länder i samtliga världsdelar. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen uppgår till ca 7 000 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, sä kerhetsentréer och passage-kontrollsystem, larmcentraler, yttre och inre områdesskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom fysisk säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Garny, Leicher och Ritzenthaler. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera