SafePay på Gunnebos strategiska agenda för 2012

I november kommunicerade säkerhetskoncernen Gunnebo sin agenda med prioriteringar inför verksamhetsåret 2012. Agendan har nu utökats med ytterligare en punkt: Fortsatta markandssatsningar på det integrerade och helt slutna kontanthanteringssystemet SafePay™ .

“Gunnebo har en stark balansräkning och en soliditet på 45 procent. Det innebär att vi är väl rustade för att investera i framtida tillväxtmöjligheter – en av dem är SafePay” säger Gunnebos VD och Koncernchef Per Borgvall.

“Gunnebo har gjort stora marknassatsningar på SafePay sedan systemet lanserades i november 2002. Intresset för lösningen har ökat för varje år och vi har idag samarbete med ett antal stora butikskedjor såväl i norra som i södra Europa. För att få ett stärkt fokus, och för att markera att vi fortsätter satsa på systemet, har vi beslutat att utöka vår lista med prioriteringar för 2012 med just Marknadssatsningar på SafePay.

”Systemet har haft en hel del barnsjukdomar, men nu är det dokumenterat stabilt. Under 2011 gjordes en översyn av SafePays industriella plattform. Det innebär att vi inte bara har gjort ytterligare kvalitetssäkringar i produktionsledet utan även har möjlighet att snabbt skala upp produktionen för att möta en ökad efterfrågan.”

Gunnebos prioriteringar 2012 i korthet:

  • Tillväxt
  • Förbättra brutomarginalen
  • Utvidgad industriell plattform i Kina
  • Effektivisering av försäljningen i Europa
  • Marknadssatsningar på SafePay


GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

Per Borgvall, VD och Koncernchef Gunnebo AB, tel. 010-2095 000, eller Karin Wallström, Informationschef Gunnebo AB, tel. 010-209 5026, eller e-post: karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 100 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Entrance Control och Global Services.

Vi gör din värld säkrare.

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar