Styrelsens förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma Vid Gunnebo AB:s ordinarie bolagsstämma den 27 april 2000 kommer, utöver de punkter som enligt lag och bolagsordning skall behandlas på ordinarie bolagsstämma, även följande förslag från styrelsen att behandlas. - Bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna om sammanlagt högst 600 000 aktier att användas i samband med framtida företagsförvärv. - Bemyndigande för styrelsen att fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier uppgående till maximalt 5 % av samtliga aktier att kunna användas som finansiering av framtida företagsförvärv. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget fr.o.m. den 12 april 2000. GUNNEBO AB Information För ytterligare information vänligen kontakta: Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef, tel. 031-83 68 00 alt.0708-40 03 70 eller Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 031-83 68 00 alt. 0705-93 40 80 Gunnebo är en av Europas största tillverkare av säkerhetsprodukter för Intrångsskydd. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor (600 miljoner Euro) och har 4 500 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar