Valberedning för Gunnebo utsedd

Vid den ordinarie bolagsstämman 2005 beslutades att Gunnebos valberedning skall bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2005, samt styrelsens ordförande.

Den tredje största ägaren är IF Skadeförsäkrings AB som avböjt deltagande och därmed blir den fjärde största ägaren, Odin Forvaltning AS representerade i valberedningen. Följande personer bildar valberedning inför den ordinarie bolagsstämman den 30 mars 2006: • Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB • Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB • Nils Petter Hollekim, Odin Forvaltning AS • Roger Holtback, Styrelseordförande och sammankallande Valberedningen har bland annat till uppgift att lämna förslag till dels val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter, dels styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Gunnebos styrelse kan vända sig till Gunnebos valberedning på e-post-adress: valberedningen@gunnebo.se eller till Valberedningen, Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Roger Holtback, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031-10 70 90, mobil 0705-48 68 18, eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar