Valberedning för Gunnebo utsedd

Vid den ordinarie bolagsstämman 2005 beslutades att Gunnebos valberedning skall bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2005, samt styrelsens ordförande.

Den tredje största ägaren är IF Skadeförsäkrings AB som avböjt deltagande och därmed blir den fjärde största ägaren, Odin Forvaltning AS representerade i valberedningen. Följande personer bildar valberedning inför den ordinarie bolagsstämman den 30 mars 2006: • Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB • Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB • Nils Petter Hollekim, Odin Forvaltning AS • Roger Holtback, Styrelseordförande och sammankallande Valberedningen har bland annat till uppgift att lämna förslag till dels val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter, dels styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Gunnebos styrelse kan vända sig till Gunnebos valberedning på e-post-adress: valberedningen@gunnebo.se eller till Valberedningen, Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg. GUNNEBO AB (publ) Information För ytterligare information vänligen kontakta: Roger Holtback, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031-10 70 90, mobil 0705-48 68 18, eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se www.gunnebo.se

Om oss

Gunnebo-koncernen är en ledande global säkerhetsleverantör av hållbara säkerhetsprodukter, tjänster och mjukvara till detaljhandel, kollektivtrafik, offentliga och kommersiella byggnader, industri och högriskanläggningar samt bank. Gunnebo har verksamhet i fyra affärsområden: Safe Storage (36 procent av koncernens försäljning), Cash Management (21 procent), Entrance Control (20 procent) och Integrated Security (23 procent). Under 2018 hade koncernen en omsättning om 5 100 Mkr och 4 500 anställda i 25 länder i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asia-Pacific och Amerika.

Prenumerera

Dokument & länkar