Valberedning för Gunnebo utsedd

Vid den ordinarie bolagsstämman 2007 beslutades att Gunnebos valbered¬ning skall bestå av en representant för vardera av de tre största aktieägarna per den 30 september 2007, samt styrelsens ordförande.

Den tredje största ägaren är IF Skadeförsäkrings AB, som avböjt deltagande, och där¬med blir den fjärde största ägaren, Odin Forvaltning AS representerade i valbe¬redningen.
Följande personer bildar valberedning inför årsstämman den 3 april 2008:

 Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB
 Nils-Olov Jönsson, Vätterledens Invest AB
 Nils Petter Hollekim, Odin Forvaltning AS
 Roger Holtback, Styrelseordförande och sammankallande

Valberedningen har bland annat till uppgift att lämna förslag till dels val av sty¬relsens ordförande och övriga ledamöter, dels styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete.
Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Gunnebos sty¬relse kan vända sig till Gunnebos valberedning på e-post-adress: valberedningen@gunnebo.com eller till Valberedningen, Gunnebo AB, Box 5181, 402 26 Göteborg.

GUNNEBO AB (publ)
Group Communications

För ytterligare information vänligen kontakta:
Roger Holtback, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031-10 70 90, mobil 0705-48 68 18, eller Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 031-83 68 03, mobil 0705-83 68 03,
e-mail: janerik.dimming@gunnebo.com


www.gunnebo.com

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar