Valberedningens förslag till styrelse i Gunnebo AB (publ)

Valberedningen i Gunnebo AB (publ) föreslår årsstämman 2012 att fatta belut om omval av de nuvarande styrelseledamöterna Martin Svalstedt, Göran Bille, Bo Dankis, Mikael Jönsson och Katarina Mellström samt nyval av Tore Bertilsson och Charlotte Brogren. Björn Eriksson har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår därmed att styrelsen utökas med en ledamot.

”Bakgrunden till valberedningens förslag är att ytterligare stärka och bredda styrelsens kompetens avseende bland annat internationell industriell verksamhet samt produktutvecklings- och förvärvsfrågor,” kommenterar valberedningens ordförande Dan-Sten Olsson. ”Valberedningen anser att Tore Bertilsson (Vice VD samt Ekonomi- och finansdirektör AB SKF) är väl lämpad som styrelseledamot i Gunnebo AB med beaktande av bland annat hans erfarenhet av internationell industriell verksamhet samt förvärvsfrågor. Charlotte Brogren (Generaldirektör Vinnova) är väl lämpad som styrelseledamot i Gunnebo AB med beaktande av bland annat sin erfarenhet och kunskaper inom produktutvecklingsområdet.”

Gunnebos valberedning inför årsstämman 2012 utgörs av:

  • Dan Sten Olsson, representerande Stena Adactum AB (ordförande)
  • Nils-Olov Jönsson, representerande Vätterledens Invest AB
  • Ricard Wennerklint, representerande IF Skadeförsäkring AB
  • Martin Svalstedt, Styrelseordförande och sammankallande

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2012, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.


GUNNEBO AB
(publ)
Group Communications

Martin Svalstedt, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031-85 53 70, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller e-mail karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebo.com

Informationen är sådan som Gunnebo kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2012 kl. 09.20.

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 500 anställda i 31 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 100 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Entrance Control och Global Services.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera

Dokument & länkar