Valberedningens förslag till styrelse i Gunnebo AB (publ)

Valberedningen i Gunnebo AB (publ) föreslår årsstämman 2013 att fatta beslut om omval av de nuvarande styrelseledamöterna Tore Bertilsson, Göran Bille, Charlotte Brogren, Bo Dankis, Mikael Jönsson, Katarina Mellström och Martin Svalstedt.

Martin Svalstedt föreslås omväljas till styrelseordförande i Gunnebo AB.

Gunnebos valberedning inför årsstämman 2013 utgörs av:

  • Dan Sten Olsson, representerande Stena Adactum AB (ordförande)
  • Nils-Olov Jönsson, representerande Vätterledens Invest AB
  • Ricard Wennerklint, representerande IF Skadeförsäkring AB
  • Martin Svalstedt, Styrelseordförande och sammankallande

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar cirka 57,6% av samtliga röster i bolaget. Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2013 kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras samt finnas tillgänglig på www.gunnebogroup.com.

Årsstämman 2013 för Gunnebo AB kommer att hållas tisdagen den 9 april 2013, klockan 16.00, på Chalmers Kårhus i Göteborg


GUNNEBO AB
(publ)

Group Communications

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Svalstedt, Styrelseordförande Gunnebo AB, tel. 031-85 53 70, eller
Karin Wallström, Communication & IR Director Gunnebo AB, tel. 010-2095 026, eller
e-mail karin.wallstrom@gunnebo.com

www.gunnebogroup.com

Informationen är sådan som Gunnebo kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2013 kl. 09.00.

Säkerhetskoncernen Gunnebo tillhandahåller effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder i hela världen. Koncernen har 5 700 anställda i 32 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och omsätter 5 300 Mkr. Vårt globala erbjudande är fokuserat på Bank Security & Cash Handling, Secure Storage, Global Services och Entrance Control.

Vi gör din värld säkrare.

Taggar:

Om oss

Gunnebo-koncernen är en världsledande leverantör av säkerhetsprodukter, service och lösningar inom kontanthantering, tillträdeskontroll, säkerhetsskåp och valv och elektronisk säkerhet till banker, handeln, kollektivtrafik, offentliga- och kommersiella fastigheter samt industri- och högriskanläggningar. Koncernen har en årlig omsättning på 6 000 Mkr och 5 200 anställda i 28 länder i Europe, Middle East & Africa, Asia-Pacific och Americas samt ett nätverk av distributörer på ytterligare 100 marknader. Vi gör din värld säkrare.

Prenumerera