Om oss

GXG Global Exchange Group är en ny aktör på den skandinaviska marknaden som bistår mindre och medelstora bolag i dess utveckling mot tillväxt och lönsamhet. GXG är en finanskoncern som bedriver börs- och marknadsplatsverksamhet, rådgivning till små- och medelstora bolag, licensiering av sin proprietära handelsplattform inriktad mot tillväxt- och utvecklingsmarknader för aktier samt nya instrument.