Gylling Optima Batteries- förlängning av teckningstid

GYLLING OPTIMA BATTERIES AB FÖRLÄNGER TECKNINGSTIDEN Styrelsen i Gylling Optima Batteries AB har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen t o m fredagen den 6 november 1998, som även blir sista dag för betalning. Övriga i prospektet angivna villkor skall äga fortsatt tillämpning. Mer information lämnas av bolagsjurist Lars Burström Gylling Optima Batteries AB på telefonnummer 08-622 32 52 eller 070-420 11 86. E-mail: l.burstrom@optimabatteries.se, eller via Optimas hemsida: http://WWW.optimabatteries.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00370/Förlängningemission98.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/22/19981022BIT00370/Förlängningemission98.pdf