Gylling Optima Batteries kvartalsrapport 1, 1999

Gylling Optima Batteries AB Januari - Mars 1999 * Nettoomsättningen exklusive General Motors ökade med 36,9% * Rörelseresultatet ökade till 2,073 (-6,963) MSEK * Resultat efter finansiella poster 1,022 MSEK (-9,008 MSEK) * Volvo Technology Transfer AB och Optima har bildat gemensamt utvecklingsbolag ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar