Optima emissionen på rätt väg

Optima emissionen på rätt väg Gylling Optima Batteries AB meddelar att bolagets huvudägare och VD, Bertil Gylling, har utnyttjat samtliga teckningsrätter för sina och sin hustru Alexandras aktier, motsvarande totalt 1 677 600 nya aktier. VD Bertil Gylling säger; " Min tilltro till Optima Batteries utveckling och möjligheter är fortsatt mycket stark. Optimas teknologier röner allt större intresse från nya användare och marknader. Vi kan nu i oförminskad takt fullfölja våra projekt och planer." Mer information lämnas av bolagsjurist Lars Burström Gylling Optima Batteries AB på telefonnummer 08-622 32 52 eller 070-420 11 86. E-mail: l.burstrom@optimabatteries.se, eller via Optimas hemsida: http://WWW.optimabatteries.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00330/BG emission 98.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/20/19981020BIT00330/BG emission 98.pdf