Gyros AB annonserar sin första kommersiella applikation: Gyrolab (TM) MALDI

Gyros AB annonserar sin första kommersiella applikation: Gyrolabtm MALDI. Gyros AB meddelar idag att man introducerar Gyrolabtm MALDI SP1 och Gyrolab Workstation, de första produkterna baserade på företagets patenterade teknologiplattform. Gyrolab MALDI erbjuder en unik, fullt integrerad process för upparbetning av prover som ska analyseras med hjälp av MALDI masspektrometri, en teknik som ofta används för att identifiera proteiner inom proteomik-forskningen. Denna nya metod för provupparbetning erbjuder alla som arbetar med läkemedelsforskning en möjlighet att förbättra resultaten vid identifikation av proteiner, speciellt när det gäller proteiner som förekommer i mycket små mängder. Gyrolab MALDI SP1, ett mikrolaboratorium i form av en CD-skiva, koncentrerar och renar peptidblandningar som används vid identifiering av proteiner och kristalliserar dem direkt på de delar av CD-skivan där masspektrometrianalysen ska utföras. Gyrolab Workstation utför hela processen från att överföra prov och reagens till mikrolaboratoriet till att driva proverna genom varje steg av processen genom att rotera CD:n. Varje Gyrolab MALDI upparbetar 96 prover samtidigt, varefter mikrolaboratoriet förs över till en MALDI masspektrometer för provanalys och identifikation. Från och med april kommer produkterna att presenteras vid ett antal konferenser och seminarier både i USA och Europa. Leverans av system beräknas ske vid halvårsskiftet. - Upparbetningen av prover är ett kritiskt steg för att genomföra masspektrometrianalyser med hög känslighet och lyckad identifiering av proteiner, förklarar Per Sjöberg, vice vd marknadsföring och försäljning vid Gyros AB. Det finns ett klart behov av en robust lösning för att upparbeta ett stort antal prover med hög reproducerbarhet och underlätta identifieringen av proteiner som förekommer i mycket små mängder. I vår teknologiplattform har vi integrerat ett antal viktiga steg i en process som utförs i nanoliter-skala. På så sätt möjliggör vi att prover kan analyseras på känslighetsnivåer nära detektionsgränsen för dagens MALDI masspektrometrar. - Många har försökt att automatisera upparbetningen av prover, men man har oftast tvingats till kompromisser mellan den önskade höga känsligheten och behovet att spara tid och resurser, tillägger Gyros vd och koncernchef Maris Hartmanis. Vår första applikation är ett exempel på hur vi kan använda vår patenterade teknologiplattform för att utveckla produkter inom områden där miniatyrisering och integration ger stora fördelar. Gyrolab MALDI är den första i en lång rad av applikations-specifika CD-skivor som vi kommer att utveckla. Gyrolab Workstation är en flexibel instrumentplattform som enkelt kan användas för en rad nya applikationer. Efter endast två år på egna ben är vi mycket nöjda med vår snabba utveckling. Om Gyros AB Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieapplikationer, vilket gör det möjligt för forskare att generera mer information från mindre mängd prov och att förbättra effektiviteten. Med hjälp av vår patenterade teknologiplattform ökar vi produktiviteten genom att integrera ett antal steg i en konventionell applikation till en metod i nanoliter-skala. Vi skapar optimala miljöer för varje enskild applikation. Ett Gyrolab mikrolaboratorium, i form av en CD-skiva, kan hantera hundratals prover parallellt, med hjälp av en Gyrolab Workstation. Vi arbetar för att utnyttja den fulla potentialen hos vår teknologiplattform inom läkemedelsforskning och diagnostik. De första produkterna är inriktade mot det snabbt växande proteomikområdet. Gyros har över 90 anställda som arbetar vid huvudkontoret i Uppsala Science Park och vid de regionala säljkontoren i USA och Europa. För ytterligare information, besök www.gyros.com eller kontakta Maris Hartmanis, vd och koncernchef, Gyros AB Tel: 018 566 330 Mobil: 070 562 8617 E-post: maris.hartmanis@gyros.com Per Sjöberg, vice vd marknadsföring och försäljning, Gyros AB Tel: 018 566 318 Mobil: 070 544 4799 E-post: per.sjoberg@gyros.com Sue Cresswell, Marknadskommunikation Tel: 08 54472620 Mobil: 070 551 9520 E-post: sue.cresswell@gyros.com Gyros, Gyrolab och Gyros logotyp är registrerade varumärken tillhörande Gyros AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/26/20020326BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/26/20020326BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieprocesser i applikationsspecifika Gyrolab mikrolaboratorier. Hundratals prover kan behandlas parallellt i nanoliter-skala. Forskare genererar mer information ur mindre mängd prov, förbättrar resultaten och höjer produktiviteten.

Prenumerera

Dokument & länkar