Gyros utser Jan Würtz till VD

Gyros utser Jan Würtz till VD Pressmeddelande, Uppsala 02 juli 2004 Gyros AB meddelade idag att Jan Würtz utsetts till VD i företaget. Jan Würtz har omfattande erfarenhet från ledande befattningar i Life Science företag och i synnerhet från diagnostikbranschen. Jan Würtz har mer än 20 års erfarenhet från Life Science industrin, med start i Gambro Engström AB, där han var marknads- och säljchef. Sen dess har Jan Würtz innehaft ett antal ledande chefsbefattningar i Pharmacia Biosystems AB, Kabi Pharmacia AB och Pharmacia Diagnostics AB, där han var VD, innan han blev VD i Decim AB. Under sin karriär har Jan Würtz innehaft nyckelpositioner under ett flertal företagsfusioner och uppköp där han har genomfört framgångsrika omstruktureringar och förändringsprogram, med fokus på förbättring av intäkter och lönsamhet. Jan Würtz arbetade som konsult med fokus på executive management support, uppdrag som styrelsemedlem och riskkapitalprojekt innan han nu kommer till Gyros. Som kommentar till sitt nya uppdrag sade Jan Würtz, "Detta är en mycket spännande tid att ansluta sig till Gyros. Företaget har en mycket solid teknologiplattform och produkter som har tagits emot väl på marknaden. Gyros går nu in i en ny fas där vi måste bygga vidare på det nuvarande fundamentet och säkerställa företagets långsiktiga kommersiella framgångar." Om Gyros AB Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieapplikationer, vilket gör det möjligt för forskare att generera mer information ur mindre mängd prov och att förbättra laboratoriets resultat. Med hjälp av vår patenterade teknologiplattform ökar vi produktiviteten genom att integrera många steg i en konventionell applikation till en enda metod i nanoliter-skala. Optimala förhållanden skapas för varje applikation. Ett Gyrolab mikrolaboratorium, i form av en CD-skiva, kan behandla hundratals prover parallellt, under kontroll av en Gyrolab Workstation. Vi arbetar för att utnyttja den fulla potentialen hos vår teknologiplattform inom läkemedelsforskning och diagnostik. De första produkterna är inriktade mot det snabbt växande proteomik-området. Gyros har 75 anställda som arbetar vid huvudkontoret i Uppsala Science Park och vid de regionala säljkontoren i USA och Europa. För ytterligare information, besök www.gyros.com eller kontakta: Jan Würtz, President and CEO, Gyros AB Tel: +46 (0)18 566 400 Mobile: +46 (0)70 592 5670 Email: jan.wurtz@gyros.com Camilla Huse Bondesson, Vice President, Marketing and Sales, Gyros AB Tel: +46 (0)18 566 384 Mobile: +46 (0)70 666 8209 Email: camilla.huse.bondesson@gyros.com --------------------------------------------------------------------------------- Gyros, Gyrolab och Gyros logotyp är registrerade varumärken tillhörande Gyros AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT20250/wkr0001.pdf Gyros utser Jan Würtz till VD

Om oss

Gyros miniatyriserar och integrerar laboratorieprocesser i applikationsspecifika Gyrolab mikrolaboratorier. Hundratals prover kan behandlas parallellt i nanoliter-skala. Forskare genererar mer information ur mindre mängd prov, förbättrar resultaten och höjer produktiviteten.

Dokument & länkar