BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30)

• H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år

• Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga marknader

• Resultatet före skatt blev MSEK 4.759 (MSEK 3.468), en ökning med 37%. Korrigerat för en engångskostnad för millenniebonus till de anställda om MSEK 94, ökade resultatet med 40% och uppgick till MSEK 4.853

• Verksamhetsårets fjärde kvartal har även belastats av nyetablerings-kostnader på MSEK 48 (MSEK 13), varav MSEK 25 för den ännu ej uppstartade verksamheten i Spanien och USA


• Vinsten per aktie efter skatt blev SEK 3:72 (SEK 2:76)

• Årets investeringar upp¬gick till MSEK 1.296 (MSEK 1.008). Totalt öpp¬nades 75 nya butiker

• Styrelsen föreslår en utdelning med SEK 1:35 per aktie

• Under innevarande verksamhetsår planeras för 90 nya butiker, varav tio på de för H&M nya marknaderna Spanien och USA

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar