Försäljningsutveckling i augusti och tredje kvartalet 2014

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 19 procent i lokala valutor under augusti 2014 jämfört med samma månad föregående år.

I tredje kvartalet 2014, dvs under perioden 1 juni till 31 augusti, ökade försäljningen inklusive moms med 16 procent i lokala valutor.

Omräknat till SEK uppgick försäljningen inklusive moms i tredje kvartalet till MSEK 45 259* (37 411). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 38 805* (32 040).

Totalt antal butiker per den 31 augusti 2014 uppgick till 3 341 butiker jämfört med 2 964 vid samma tidpunkt föregående år.

Niomånadersrapporten, 1 december 2013 – 31 augusti 2014, publiceras kl 08.00 den 25 september 2014.
September månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras den 15 oktober 2014
.

* Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från delårsrapporten som publiceras den 25 september 2014.

Karl-Johan Persson, VD                                                                            

Kontaktperson: Nils Vinge, IR-Chef 08-796 5250

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2014 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday,  & Other Stories samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 3 300 butiker på 54 marknader. 2013 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka 150 miljarder SEK. Antalet anställda uppgår till fler än 116 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.