Försäljningsutveckling i december 2015

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 10 procent i lokala valutor under december 2015 jämfört med samma månad föregående år.

Totalt antal butiker per den 31 december 2015 uppgick till 3 957 butiker jämfört med 3 537 vid samma tidpunkt föregående år.

Bokslutskommunikén, 1 december 2014 – 30 november 2015, publiceras kl 08.00 den 28 januari 2016.

Januari månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras kl 08.00 den 15 februari 2016.

Karl-Johan Persson, VD

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2016 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 3 900 butiker på 61 marknader, inklusive franchise-marknader. 2015 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 210 miljarder. Ytterligare information finns på hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar