FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I FEBRUARI OCH FÖRSTA KVARTALET 2012

I februari 2012 ökade H&M-koncernens totala försäljning i lokala valutor med 13 procent inklusive moms jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, ökade försäljningen med 2 procent. Månadens försäljning har påverkats positivt om cirka 3 procentenheter som en följd av skottdagen den 29 februari 2012.

I första kvartalet, dvs 1 december 2011 till 29 februari 2012, ökade försäljningen inklusive moms med 13 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 3 procent.

Omräknat till SEK uppgick försäljningen inklusive moms i första kvartalet till MSEK 32 503 (28 708).
Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 27 832 (24 503).

Totalt antal butiker per den 29 februari 2012 uppgick till 2 491 butiker jämfört med 2 212 butiker den 28 februari 2011.

Mars månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras den 16 april 2012 kl 08.00.

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson: Nils Vinge, IR-ansvarig               08-796 5250
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2012 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dag ingår cirka 2 500 butiker på 44 marknader, inklusive franchisemarknader. 2011 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 128 810 och antalet anställda var drygt 94 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 4 300 butiker på 64 marknader, inklusive franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder och antalet anställda är fler än 161 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar