Försäljningsutveckling i februari och första kvartalet 2017

Februari 2017
H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 3 procent i lokala valutor justerat för negativa kalendereffekter i februari månad 2017 jämfört med samma månad föregående år. Den negativa kalendereffekten uppgick till cirka 4 procentenheter eftersom februari 2017 innehöll en dag mindre än februari 2016 som var ett skottår.

Första kvartalet 2017
I första kvartalet 2017, dvs under perioden 1 december 2016 till 28 februari 2017 uppgick H&M-koncernens omsättning inklusive moms till MSEK 54 369 (50 624), en ökning med 7 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 46 985 (43 691), en ökning med 8 procent. I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 4 procent.

Totalt uppgick antalet butiker i koncernen till 4 393 per den 28 februari 2017 jämfört med 3 970 den 29 februari 2016.

Tremånadersrapporten, 1 december 2016 – 28 februari 2017, publiceras kl 08.00 den 30 mars 2017. Mars månads försäljningsutveckling kommer att publiceras i ett pressmeddelande kl 08.00 den 18 april 2017.

Karl-Johan Persson, VD

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, +46 8 796 52 50

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M’s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår cirka 4 400 butiker på 64 marknader, inklusive franchisemarknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar