Försäljningsutveckling i februari och första kvartalet 2017

Februari 2017
H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 3 procent i lokala valutor justerat för negativa kalendereffekter i februari månad 2017 jämfört med samma månad föregående år. Den negativa kalendereffekten uppgick till cirka 4 procentenheter eftersom februari 2017 innehöll en dag mindre än februari 2016 som var ett skottår.

Första kvartalet 2017
I första kvartalet 2017, dvs under perioden 1 december 2016 till 28 februari 2017 uppgick H&M-koncernens omsättning inklusive moms till MSEK 54 369 (50 624), en ökning med 7 procent. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 46 985 (43 691), en ökning med 8 procent. I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 4 procent.

Totalt uppgick antalet butiker i koncernen till 4 393 per den 28 februari 2017 jämfört med 3 970 den 29 februari 2016.

Tremånadersrapporten, 1 december 2016 – 28 februari 2017, publiceras kl 08.00 den 30 mars 2017. Mars månads försäljningsutveckling kommer att publiceras i ett pressmeddelande kl 08.00 den 18 april 2017.

Karl-Johan Persson, VD

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, +46 8 796 52 50

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M’s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår cirka 4 400 butiker på 64 marknader, inklusive franchisemarknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på  hm.com .

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 4 300 butiker på 64 marknader, inklusive franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder och antalet anställda är fler än 161 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar