FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JANUARI 2013

I januari 2013 ökade H&M-koncernens totala försäljning inklusive moms med 5 procent jämfört med samma månad föregående år, i lokala valutor. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandels-länder som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, minskade försäljningen med 4 procent.

Totalt antal butiker per den 31 januari 2013 uppgick till 2 808 butiker jämfört med 2 488 vid samma tidpunkt föregående år.

Februari månads försäljningsutveckling i procent och det första kvartalets (december-februari) totala försäljning i SEK kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande den 15 mars 2013 kl 08.00.

Tremånadersrapporten, 1 december 2012 – 28 februari 2013, publiceras den 21 mars 2013.

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson: Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2013 kl 08.00 (CET).

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com