FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JULI 2011

I juli 2011 ökade H&M-koncernens totala försäljning inklusive moms med 3 procent jämfört med samma månad föregående år, räknat i lokala valutor. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandels-länder som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, minskade försäljningen med 6 procent.

Totalt antal butiker per den 31 juli 2011 uppgick till 2 306 butiker jämfört med 2 066 vid samma tidpunkt föregående år.

För tabell över försäljningsutvecklingen under de senaste åren se bifogat dokument.

Augusti månads försäljningsutveckling i procent och det tredje kvartalets (juni-augusti) totala försäljning i SEK kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande den 15 september 2011. Niomånadersrapporten, 1 December 2010 – 31 augusti 2011, publiceras den 29 september 2011.

 

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson: Nils Vinge, IR-ansvarig              08-796 5250

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2011 kl 08.00 (CET).
 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår cirka 2 300 butiker på 40 marknader, inklusive franchisemarknader. 2010 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 126 966 och antalet anställda är fler än 87 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar