FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JUNI 2013

I juni 2013 ökade H&M-koncernens totala försäljning i lokala valutor med 13 procent inklusive moms jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, ökade försäljningen med 3 procent.

Totalt antal butiker per den 30 juni 2013 uppgick till 2 926 butiker jämfört med 2 596 vid samma tidpunkt föregående år.

Juli månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras den 15 augusti 2013.

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson: Pressavdelningen                     08-796 5300

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2013 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday,
& Other Stories samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 2 900 butiker på 49 marknader, inklusive franchisemarknader. 2012 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 140 948 och antalet anställda är fler än 104 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.