Försäljningsutveckling i juni 2017

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 7 procent i lokala valutor under juni 2017 jämfört med samma månad föregående år. Omräknat till SEK ökade försäljningen med 10 procent.

Totalt uppgick antalet butiker i koncernen till 4 517 per den 30 juni 2017 jämfört med 4 095 butiker vid samma tidpunkt föregående år.

H&M-koncernen har beslutat att framöver hålla kapitalmarknadsdagar där fördjupad information om verksamheten kommer att ges och har dessutom i samråd med de större institutionella ägarna beslutat att publicera koncernens försäljningsutveckling per kvartal istället för per månad. Precis som tidigare kommer försäljningen för kvartalet att publiceras inför varje kvartalsrapport som procentuell utveckling i lokal valuta och i svenska kronor samt även i absoluta tal i svenska kronor, både inklusive och exklusive moms. 

Anledningen är att en månad är en alltför kort tid att bedöma försäljningsutvecklingen på och att en månadsförsäljning kan vara direkt missvisande då bland annat kalender- och vädereffekter kan ge stora jämförelsestörande effekter för enskilda månader. Istället ska försäljningsutvecklingen ses över en längre tid såsom under en säsong eller ett kvartal. Det är också mot denna bakgrund som flertalet bolag inom modehandeln idag redovisar sin försäljning kvartalsvis istället för månadsvis.  

Efter publiceringen av försäljningsutvecklingen för juni 2017 kommer H&M-koncernen vanligtvis att publicera kvartalsförsäljningen den 15:e i den månad som en kvartalsrapport lämnas. Tredje kvartalets försäljning kommer således att publiceras den 15 september 2017. När det gäller fjärde kvartalets försäljning kommer försäljningen att publiceras den 15 december 2017. Mer information om kapitalmarknadsdagar lämnas längre fram. 

Karl-Johan Persson, vd

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, +46 8 796 52 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2017 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på about.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår mer än 4 500 butiker på 66 marknader, inklusive franchisemarknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera