Försäljningsutveckling i maj och andra kvartalet 2017

Maj 2017

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 4 procent i lokala valutor under maj 2017 jämfört med samma månad föregående år. Omräknat till SEK ökade försäljningen med 8 procent. Försäljningen i maj påverkades under första delen av månaden av tuffa marknadsförutsättningar i flera länder. Under andra delen av månaden var försäljningen betydligt bättre.

Andra kvartalet 2017

I andra kvartalet 2017, dvs under perioden 1 mars till 31 maj, ökade försäljningen inklusive moms med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omräknat till SEK ökade försäljningen inklusive moms med 10 procent och uppgick till MSEK 59 538* (54 341). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 51 383* (46 874), en ökning om 10 procent.

Totalt uppgick antalet butiker i koncernen till 4 498 per den 31 maj 2017 jämfört med 4 077 butiker vid samma tidpunkt föregående år.

*Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från halvårsrapporten, 1 december 2016 – 31 maj 2017, som kommer att publiceras kl 08.00 den 29 juni 2017.

Juni månads försäljningsutveckling kommer att publiceras i ett pressmeddelande kl 08:00 den 17 juli 2017.

Karl-Johan Persson, vd

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, +46 8 796 52 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på about.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 4 400 butiker på 66 marknader, inklusive franchisemarknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com