Försäljningsutveckling i maj och andra kvartalet 2017

Maj 2017

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 4 procent i lokala valutor under maj 2017 jämfört med samma månad föregående år. Omräknat till SEK ökade försäljningen med 8 procent. Försäljningen i maj påverkades under första delen av månaden av tuffa marknadsförutsättningar i flera länder. Under andra delen av månaden var försäljningen betydligt bättre.

Andra kvartalet 2017

I andra kvartalet 2017, dvs under perioden 1 mars till 31 maj, ökade försäljningen inklusive moms med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omräknat till SEK ökade försäljningen inklusive moms med 10 procent och uppgick till MSEK 59 538* (54 341). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 51 383* (46 874), en ökning om 10 procent.

Totalt uppgick antalet butiker i koncernen till 4 498 per den 31 maj 2017 jämfört med 4 077 butiker vid samma tidpunkt föregående år.

*Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från halvårsrapporten, 1 december 2016 – 31 maj 2017, som kommer att publiceras kl 08.00 den 29 juni 2017.

Juni månads försäljningsutveckling kommer att publiceras i ett pressmeddelande kl 08:00 den 17 juli 2017.

Karl-Johan Persson, vd

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, +46 8 796 52 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2017 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på about.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 4 400 butiker på 66 marknader, inklusive franchisemarknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com .

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 4 300 butiker på 64 marknader, inklusive franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder och antalet anställda är fler än 161 000. Ytterligare information finns på hm.com.