FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I MARS 2012

I mars 2012 ökade H&M-koncernens totala försäljning i lokala valutor med 26 procent inklusive moms jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, ökade försäljningen med 16 procent.

Försäljningen i mars har bland annat påverkats av ett gynnsamt väder och en positiv kalendereffekt som kommer att bli kraftigt negativ i april.

Totalt antal butiker per den 31 mars 2012 uppgick till 2 517 butiker jämfört med 2 238 butiker den 31 mars 2011.

April månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras den 15 maj 2012 kl 08.00.

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson: Nils Vinge, IR-ansvarig               08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2012 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dag ingår cirka 2 500 butiker på 44 marknader, inklusive franchisemarknader. 2011 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 128 810 och antalet anställda var drygt 94 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar