FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I MARS 2013

H&M-koncernens totala försäljning under mars 2013 minskade med 4 procent inklusive moms i lokala valutor jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distans-handelsländer som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, minskade försäljningen med 12 procent. Försäljningsutvecklingen ska ses mot bakgrund av en mycket stark jämförelsegrund från föregående år då försäljningen ökade med 26 procent totalt och 16 procent i jämförbara enheter.

Fjolårets mars hade gynnsamma väderförhållanden för säsongen medan det varit det omvända i mars 2013 med osedvanligt kallt väder i kombination med snö på flera marknader främst i Europa och Nordamerika. Detta har inneburit att säsongsstarten av vårkollektionerna har försenats och försäljningen påverkats negativt. Det ovanligt kalla vädret har fortsatt även in i april framför allt i Europa

Totalt antal butiker per den 31 mars 2013 uppgick till 2 853 butiker jämfört med 2 517 vid samma tidpunkt föregående år.

April månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras i ett pressmeddelande den 15 maj 2013 kl 08.00.

Karl-Johan Persson, VD  

Kontaktperson: Nils Vinge, IR-ansvarig           08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013 kl 08.00 (CET).

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.