Försäljningsutveckling i mars 2015

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 10 procent i lokala valutor under mars 2015 jämfört med samma månad föregående år.

Totalt antal butiker per den 31 mars 2015 uppgick till 3 580 butiker jämfört med 3 216 vid samma tidpunkt föregående år.

April månads försäljningsutveckling i procent kommer att publiceras i ett pressmeddelande den 15 maj 2015 kl 08.00.

Karl-Johan Persson, VD

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl 08.00 (CET).

   
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories samt H&M Home. I dag ingår mer än 3 500 butiker på 57 marknader. 2014 uppgick omsättningen inklusive moms till drygt 176 miljarder SEK och antalet anställda var drygt 132 000. Ytterligare information finns på www.hm.com

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com