FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I OKTOBER 2013

I oktober 2013 ökade H&M-koncernens totala försäljning i lokala valutor med 11 procent inklusive moms jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, ökade försäljningen med cirka 1 procent.

Totalt antal butiker per den 31 oktober 2013 uppgick till 3 081 butiker jämfört med 2 715 vid samma tidpunkt föregående år.

November månads försäljningsutveckling i procent och det fjärde kvartalets försäljning (september – november) totala försäljning i SEK kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande den 16 december 2013 kl 08.00 (CET). Bokslutskommunikén, 1 december 2012 – 30 november 2013, publiceras den 30 januari 2014.

Karl-Johan Persson, VD                                                     

Kontaktperson: Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2013 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 3 000 butiker på 53 marknader. 2012 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 140 948 och antalet anställda är fler än 104 000. Ytterligare information finns på hm.com.

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.