Försäljningsutveckling i oktober 2015

H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade med 12 procent i lokala valutor under oktober 2015
jämfört med samma månad föregående år.

Totalt antal butiker per den 31 oktober 2015 uppgick till 3 807 butiker jämfört med 3 437 vid samma tidpunkt föregående år.

November månads försäljningsutveckling i procent och det fjärde kvartalets försäljning (september - november) totala försäljning i SEK kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande den 15 december 2015 kl 08.00 (CET). Bokslutskommunikén, 1 december 2014 – 30 november 2015, publiceras den 28 januari 2016.

Karl-Johan Persson, VD

Kontakt: Kommunikations- och pressavdelningen 08-796 53 00.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2015 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena & Other Stories, Cheap Monday, COS, Monki och Weekday samt H&M Home. I dagsläget ingår drygt 3 800 butiker på 61 marknader, inklusive franchise-marknader. 2014 uppgick omsättningen inklusive moms till 177 miljarder SEK och antalet anställda är fler än 132 000. Ytterligare information finns på www.hm.com

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar