Försäljningsutveckling i tredje kvartalet 2017

I tredje kvartalet 2017, perioden 1 juni till 31 augusti, ökade H&M-koncernens försäljning inklusive moms med 5 procent i SEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till MSEK 59 383* (56 802). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 51 229* (48 982), en ökning om 5 procent. I lokala valutor var ökningen 4 procent.

Försäljningen i kvartalet präglades av att sommarrean var betydligt större än i motsvarande kvartal föregående år – både avseende antal varor och snittrabatter – vilket hade en dämpande effekt på försäljningsökningen. Sommarens offensiva prisnedsättningar har lett till en förbättrad varulagersituation och goda förutsättningar för de nyinkomna höstvarorna. Detta har bidragit till att försäljningen av höstkollektionerna har fått en bra start.

Totalt antal butiker i koncernen per den 31 augusti 2017 uppgick till 4 553 butiker jämfört med 4 135 butiker vid samma tidpunkt föregående år.

Kommunikation i samband med niomånadersrapporten den 28 september
Niomånadersrapporten publiceras kl 08.00 den 28 september 2017. En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl 09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge deltar.

För inloggningsuppgifter vänligen registrera er på:
https://eventreg3.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=450101&Conf=372571

Dessa inloggningsuppgifter finns även på about.hm.com.

För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge, vänligen kontakta:
Kristina Stenvinkel, kommunikationschef
Telefon: 08-796 39 08
E-post: stenvinkel@hm.com

Fjärde kvartalets försäljningsutveckling kommer att publiceras den 15 december 2017 kl 08.00 (CET). Bokslutskommunikén för helåret 2016/2017 publiceras den 31 januari 2018 kl 08.00 (CET).

Karl-Johan Persson, vd

*Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från niomånadersrapporten, 1 december 2016 – 31 augusti 2017, som publiceras den 28 september 2017.

Kontakt: Nils Vinge, IR-chef, +46 8 796 52 50

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 september 2017 kl 08.00 (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om H&M, finns tillgänglig på about.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. I dagsläget har H&M-gruppen 41 onlinemarknader och mer än 4 500 butiker på 68 marknader, inklusive franchise-marknader. 2016 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 223 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar