H & M HENNES & MAURITZ AB SEXMÅNADERSRAPPORT

• H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets sex första månader till MSEK 49 837 (41 351), en ökning med 21 procent. I lokala valutor blev ökningen 6 procent. I jämförbara enheter minskade försäljningen med 3 procent. • Resultatet efter finansiella poster för de första sex månaderna uppgick till MSEK 9 338 (9 490), en minskning med 2 procent. Koncernens resultat efter skatt blev MSEK 6 770 (6 880), motsvarande SEK 8:18 (8:31) per aktie. • Omsättningen exklusive moms under andra kvartalet uppgick till MSEK 26 538 (21 609), en ökning med 23 procent. I lokala valutor ökade omsättningen med 8 procent och i jämförbara enheter minskade den med 2 procent. • Bruttoresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 16 201 (13 582), en ökning med 19 procent. Bruttomarginalen, som uppgick till 61,0 (62,9), har fortsatt påverkats negativt av valutasäkringar för de interna varuflödena om cirka 1,3 procentenheter. • Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 5 784 (5 433), en ökning med 6 procent. Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 4 193 (3 939). • Prisnedsättningarna för andra kvartalet var på samma nivå som motsvarande period föregående år. • Fortsatt stark expansion under första halvåret. Expansionsmålet för helåret ligger fast. Omsättning H&M-koncernens omsättning exklusive moms under verksamhetsårets sex första månader uppgick till MSEK 49 837 (41 351), en ökning med 21 procent. Omsättningen inklusive moms blev MSEK 58 352 (48 653). I lokala valutor var ökningen 6 procent och i jämförbara enheter minskade försäljningen med 3 procent. Omsättningen exklusive moms under andra kvartalet uppgick till MSEK 26 538 (21 609), en ökning med 23 procent. Omsättningen inklusive moms blev MSEK 31 070 (25 412). I lokala valutor ökade omsättningen med 8 procent och i jämförbara enheter minskade den med 2 procent. I maj 2009 var omsättningen inklusive moms i lokala valutor oförändrad jämfört med samma månad föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter minskade med 9 procent. Försäljningen i maj har påverkats negativt av kalendereffekter om cirka 4-5 procentenheter. Försäljningsutvecklingen ska ses mot bakgrund av att försäljningen i maj 2008 ökade med 25 procent jämfört med året dessförinnan. Under första halvåret öppnade koncernen 93 (59*) butiker och stängde 9 (8) butiker. Det totala antalet butiker i koncernen per den 31 maj 2009 uppgick därmed till 1 822 (1 593) varav 29 är franchisebutiker. * till detta ska läggas de 20 butiker som tillkom via förvärv av FaBric Scandinavien AB den 1 maj 2008. Kontaktpersoner Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250 Jyrki Tervonen, finanschef 08-796 5277 Rolf Eriksen, vd 08-796 5233 Växel 08-796 5500 Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnas för offentliggörande den 25 juni 2009 klockan 08.00 (CET).

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar