H & M HENNES & MAURITZ AB TREMÅNADERSRAPPORT

2011-12-01 -- 2012-02-29

FÖRSTA KVARTALET

•    H&M-koncernens omsättning inklusive moms ökade i lokala valutor med 13 procent under första kvartalet.
Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 3 procent.
Efter omräkning till SEK uppgick omsättningen exklusive moms till MSEK 27 832 (24 503).
•    Bruttoresultatet blev MSEK 15 537 (14 174), vilket motsvarar en bruttomarginal om 55,8 procent (57,8).  
Bruttomarginalminskningen beror på ökade inköpskostnader i kombination med att H&M valt att inte höja priserna till kund. Även ökade prisnedsättningar har bidragit till bruttomarginalminskningen.
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 3 701 (3 538). Koncernens resultat efter skatt blev MSEK 2 739 (2 618), motsvarande SEK 1:65 (1:58) per aktie.

------------------------------------------------------------------------------------------
•    Mycket stark försäljning i mars. Försäljningen under perioden 1 – 27 mars 2012 ökade med 22 procent
i lokala valutor jämfört med samma period föregående år.
•    Framgångsrik öppning i Sofia, Bulgarien i mars. H&M öppnar under 2012 butiker i fem nya länder:
Bulgarien, Lettland, Malaysia, Mexiko och via franchise i Thailand.
•    Ny butikskedja lanseras under 2013.


Kommentar till första kvartalet av Karl-Johan Persson, vd

”Vi har fått en bra start på det nya året med en stark försäljningsökning om 13 procent och 3 procent i jämförbara enheter under första kvartalet. Denna positiva utveckling har fortsatt även i mars med en mycket stark försäljning. Våra kollektioner har mottagits väl vilket lett till ökade marknadsandelar på en mycket utmanande klädmarknad och vi har stärkt vår position ytterligare. H&M finns idag på 44 marknader och vårt erbjudande uppskattas av våra kunder världen över.

H&M agerar långsiktigt, investerar för framtiden och har alltid kunderna i fokus. Trots ökade inköpskostnader har vi fortsatt att förstärka vårt kunderbjudande bland annat genom att inte höja våra priser till kund. Detta har bidragit till en stark försäljning även om det i kombination med de ökade inköpskostnaderna haft en negativ effekt på bruttomarginalen i kvartalet. De ökade inköpskostnaderna beror bland annat på högre bomullspriser vid tiden för inköpen till kvartalet jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år men också på långsiktiga investeringar för att bredda vårt totala utbud.

Dessa långsiktiga investeringar gör vi för att bygga ett ännu starkare H&M så att vi kan ge våra kunder ett ännu bredare erbjudande framöver. Vi har många olika projekt på gång och redan nästa år kommer vi att lansera en helt ny butikskedja.
I likhet med COS, som idag är mycket framgångsrikt och har en bra lönsamhet, kommer den nya butikskedjan att bli helt fristående och komplettera koncernens övriga utbud. Vi tror mycket på detta nya varumärke och vi ser stor potential för fortsatta satsningar.”


Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 mars 2012 klockan 08.00 (CET).

KONTAKTPERSONER
Nils Vinge, IR-ansvarig
Jyrki Tervonen, finanschef
Karl-Johan Persson, vd
Växel

08-796 52 50
08-796 52 77
08-796 52 33
08-796 55 00

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. Idag ingår över 2 500 butiker på 44 marknader, inklusive franchisemarknader. 2011 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 128 810 och antalet anställda var drygt 94 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.                                  

Taggar:

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar