H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JULI

I juli månad 2007 ökade försäljningen i lokala valutor inklusive moms med 14 procent jämfört med samma månad föregående år.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:

2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
December 11 13 14(4) 16(5)
Januari 14 5 15(5) 16(5)
Februari 13 6 11(2) 15(5)
Mars 7 20 0(-8) 29(17)
April 13 15 9(1) 21(8)
Maj 7 18 13(5) 10(-2)
Juni 15 18 9(1) 17(5)
Juli 14 12 11(2) 14(2)
Augusti 15 17 15(5)
September 10 7 9(0)
Oktober 9 10 12(3)
November 24 11 11(2)

Helår 12 13 11(2)


Siffran inom parentes representerar försäljningsutvecklingen i jämförbara butiker. En butik är jämförbar om den har varit öppen och haft en oförändrad försäljningsyta under minst ett verksamhetsår. H&M:s verksamhetsår sträcker sig från den 1 december till den 30 november.

Totalt antal butiker per den 31 juli 2007 uppgick till 1.422 jämfört med 1.248 föregående år.

Augusti månads försäljningsutveckling publiceras i samband med niomånadersrapporten onsdagen den 26 september kl 08.00.

Rolf Eriksen, VD


Kontaktperson:
Nils Vinge, IR-chef 08-796 5250

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från www.hm.com

H & M Hennes & Mauritz AB (H&M) grundades i Sverige 1947. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. H&M är noterat på Stockholmsbörsen. I dagsläget finns det omkring 1.400 H&M-butiker i 28 länder. H&M har drygt 60.000 anställda och omsättningen inklusive moms 2006 uppgick till MSEK 80.081. H&M har ett brett sortiment som är uppdelat i ett antal koncept för dam, herr, ungdom, barn och kosmetik. Företagets klädkollektioner skapas av egna designer, mönsterkonstruktörer och inköpare. Ytterligare information finns på www.hm.com.

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar