H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JUNI

I juni månad 2010 ökade försäljningen i lokala valutor inklusive moms med 20 procent jämfört med samma månad föregående år. Omsättningsutveckling per månad i procent exkl. valutakursförändringar: 2006/2007 2007/08 2008/09 2009/2010 December 16(5) 10(-1) 3(-7) 15(3) Januari 16(5) 17(3) 9(-1) 11(1) Februari 15(5) 24(10) 1(-8) 10(-1) Mars 29(17) 3(-8) 6(-3) 21(9) April 21(8) -1(-10) 19(8) 4(-6) Maj 10(-2) 25(14) 0(-9) 6(-4) Juni 17(5) 8(-2) 4(-5) 20(9) Juli 14(2) 15(3) 7(-3) Augusti 11(-1) 8(-3) -3(-11) September 25(12) 10(-2) 1(-8) Oktober 15(3) 9(-2) 7(-3) November 14(1) 7(-4) 1(-9) Helår 17(5) 11(-1) 4(-5) Siffrorna inom parentes visar försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter. Som jämförbara enheter betraktas de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett verksamhetsår. H&M:s verksamhetsår är 1 december till 30 november. Totalt antal butiker per den 30 juni 2010 uppgick till 2062 jämfört med 1827 vid samma tidpunkt föregående år. Juli månads försäljningsutveckling publiceras måndagen den 16 augusti 2010 kl 08.00. Karl-Johan Persson, VD

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. I dagsläget har H&Mkoncernen 47 onlinemarknader och mer än 4 800 butiker på 70 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till SEK 232 miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 171 000. Ytterligare information finns på about.hm.com.

Prenumerera

Dokument & länkar