H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JUNI

I juni månad 2010 ökade försäljningen i lokala valutor inklusive moms med 20 procent jämfört med samma månad föregående år. Omsättningsutveckling per månad i procent exkl. valutakursförändringar: 2006/2007 2007/08 2008/09 2009/2010 December 16(5) 10(-1) 3(-7) 15(3) Januari 16(5) 17(3) 9(-1) 11(1) Februari 15(5) 24(10) 1(-8) 10(-1) Mars 29(17) 3(-8) 6(-3) 21(9) April 21(8) -1(-10) 19(8) 4(-6) Maj 10(-2) 25(14) 0(-9) 6(-4) Juni 17(5) 8(-2) 4(-5) 20(9) Juli 14(2) 15(3) 7(-3) Augusti 11(-1) 8(-3) -3(-11) September 25(12) 10(-2) 1(-8) Oktober 15(3) 9(-2) 7(-3) November 14(1) 7(-4) 1(-9) Helår 17(5) 11(-1) 4(-5) Siffrorna inom parentes visar försäljningsutvecklingen i jämförbara enheter. Som jämförbara enheter betraktas de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett verksamhetsår. H&M:s verksamhetsår är 1 december till 30 november. Totalt antal butiker per den 30 juni 2010 uppgick till 2062 jämfört med 1827 vid samma tidpunkt föregående år. Juli månads försäljningsutveckling publiceras måndagen den 16 augusti 2010 kl 08.00. Karl-Johan Persson, VD

Om oss

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories, H&M Home samt ARKET. Per den 30 november 2017 har H&M-gruppen 43 onlinemarknader och 4 739 butiker på 69 marknader, inklusive franchise-marknader. 2017 uppgick omsättningen inklusive moms till cirka SEK 232* miljarder. Antalet anställda uppgår till fler än 161 000. Ytterligare information finns på about.hm.com

Prenumerera

Dokument & länkar